Inżynieria genetyczna

Świadoma manipulacja materiałem genetycznym, podejmowana przez człowieka określana jest mianem inżynierii genetycznej. Ingerencja ta polega na modyfikacji osobniczych komórek organizmu poprzez dodanie do nich określonego wycinka DNA – w procesie tym niezbędna staje się obecność dawcy struktury genetycznej oraz jej odbiorcy, w którego organizmie zmiany mają nastąpić. Inżynieria genetyczna poddawana jest stałemu rozwojowi, w trakcie którego dokonywane są nowe odkrycia naukowe i przeprowadzane eksperymenty badawcze, dążące do podniesienia efektywności zabiegów modyfikowania genów.

Początki inżynierii genetycznej – jak to się zaczęło?

Współcześnie, zabiegi manipulacyjne w obrębie struktur DNA nikogo nie dziwią – jednak na początku lat 70. XX wieku podobny pomysł wydawał się mało realny i wyjątkowo kontrowersyjny. Jednak, pomimo dylematów i ograniczeń ówczesnego dorobku naukowego, dwóch amerykańskich biologów podjęło się trudnego wyzwania, przenosząc ludzki gen do bakterii. Wydarzenie to określane jest jako początek rozwoju inżynierii genetycznej, udowodniło bowiem, że wszystkie organizmy, nawet bakterie posiadają swoistą instrukcję życia, zapisaną w tym samym języku.

Wykorzystanie inżynierii genetycznej we współczesnym świecie

Na bazie wspomnianych osiągnięć nastąpił rozwój dziedziny, jaką jest inżynieria genetyczna – aktualnie wiedza i umiejętności specjalistów z tej branży umożliwiają izolowanie odcinków materiału genetycznego, wdrażanie modyfikacji do genetycznych informacji zapisanych w organizmie, transformację fragmentów DNA pomiędzy organizmami, jak również powielanie genów oraz całych organizmów, nazywane klonowaniem.

Wyjątkową korzyścią, płynącą z rozwoju genetyki jest możliwość izolowania komórek macierzystych, które wykorzystywane są między innymi do regeneracji wybranych organów. Komórki macierzyste posiadają bowiem zdolność do odnowy i przekształcania w dowolne komórki o wysokim stopniu specjalizacji. W związku z tym wdrażane są podczas terapii rozmaitych schorzeń, między innymi cukrzycy, chorób narządów wewnętrznych oraz choroby Alzheimera i Parkinsona.

Back to top