Wykorzystanie efektów badań genetycznych

Naukowcy mogą się spierać, w której dziedzinie opisana nauka realizuje się najpełniej. Testy genetyczne umożliwiają znalezienie odpowiedzi na wiele pytań, które wcześniej należało traktować jako tajemnice otaczającego nas świat.Dodatkowo diagnostyka genetyczna pozwala z dużym prawdopodobieństwem określić ryzyka zachorowania na wiele schorzeń, co daje możliwość powiadomienia pacjenta o działaniach prewencyjnych, jakie powinien podjąć aby zminimalizować ryzyko wystąpienia określonej przypadłości np. Alzheimera, choroby Parkinsona czy miażdżycy.

Poza tym, diagnostyka genetyczno–prenatalna oraz badania przesiewowe umożliwiają parom, u których występuje ryzyko pojawienia się zaburzeń u płodu, odpowiednie zaplanowanie przyszłości, a tym samym uniknięcie powikłań u dziecka albo przygotowania się na fakt ich wystąpienia. Drugie z wymienionych powyżej testów są wstanie wykryć 85-90% przypadków zespołu Downa już w 3 miesiącu ciąży. Ponadto, dostępne są również badania genetyczne po poronieniach – dzięki nim można ustalić przyczynę poronienia i na tej podstawie podjąć odpowiednie działania, tak aby zwiększyć szansę na donoszenie ciąży.

Jakby tego było mało, wiedza o genach pozwala produkować firmom farmaceutycznym leki o coraz większej skuteczności. Wpływa na pracę dietetyków, którzy następnie starają się ulepszyć nasz model odżywiania.

Dzięki badaniom genetycznym coraz lepiej rozwija się tzw. terapia genowa polegająca na usunięciu z ciała pacjenta genów niedziałających prawidłowo i zastąpieniu ich przez zdrowe odpowiedniki. Jedna z metod leczenia nowotworów opiera się właśnie na umieszczaniu w organizmie jednostek samobójczych, które eliminują komórki chore.

Ponieważ medycyna i genetyka przez długi okres były nierozerwalnie związane ze sobą, zazwyczaj mówiąc o testach genetycznych, myślimy o kwestiach zdrowotnych. Wspomnieliśmy już jednak, że opisywana dziedzina nauki ma ogromne znaczenie również w kryminalistyce. Ludzkie DNA, unikatowe dla każdej jednostki, można wyodrębnić prawie ze wszystkiego: krwi, nasienia, tkanki, włosa czy śliny. Odpowiednie badania genetyczne dają więc możliwość identyfikacji zwłok lub szczątków ludzkich, rozpoznania niemowląt podmienionych w szpitalu, stwierdzenia czy ktoś przebywał na miejscu zbrodni oraz określenia kontaktów pomiędzy ofiarą a sprawcą. Do stworzenia tzw. profilu genetycznego kryminalisty potrzebna jest nieznaczna liczba komórek. Szacuje się, że wystarczy około 6 takich cząstek, co praktycznie wyklucza możliwość istnienia zbrodni doskonałej.

Testy genetyczne w znacznej mierze ułatwiły również rozstrzyganie procesów związanych z ustaleniem ojcostwa (infor.pl). Są to najczęściej wykonywane badania mające na celu określenie stopnia pokrewieństwa pomiędzy dwoma osobami. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, ich skuteczność wynosi ponad 99%, ale nie osiąga absolutnej pewności, którą można stwierdzić w momencie jeśli nie wykryto żadnych powiązań pomiędzy potencjalnym rodzicem a dzieckiem.

Wyniki badań i testów genetycznych w swojej codziennej pracy wykorzystują także archeolodzy. W ludzkich zębach i kościach przez setki tysięcy lat magazynują się cząstki chemiczne dające możliwość odczytania i odtworzenia naturalnego środowiska, w którym żyli nasi przodkowie oraz odszyfrowania ich przeszłości.

Back to top